15/08/2022

Startuje pierwszy program rezydencyjny dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO


Startuje pierwszy program rezydencyjny dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

 

Na miesięczne pobyty zapraszamy do Krakowa już w czerwcu, termin zgłoszeń upływa 4 maja 2021. Nabór skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury na język polski, mających na swoim koncie co najmniej jeden wydany drukiem przekład książkowy i pracujących aktualnie nad projektem przekładowym. Poza zakwaterowaniem i zwrotem kosztów przejazdu uczestniczki i uczestnicy otrzymają także wynagrodzenie wynoszące 2 tysiące złotych brutto.
Rezydencje mają na celu wsparcie tłumaczy i tłumaczek poprzez zapewnienie im dogodnych warunków, by przez 30 dni mogli poświęcić się pracy przekładowej. Ponadto podczas rezydencji uczestnicy i uczestniczki będą mogli liczyć na wsparcie zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w zakresie nawiązywania nowych środowiskowych i branżowych kontaktów.

Kryteria:
- co najmniej jeden opublikowany przekład,
- praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji,
- gotowość do uczestniczenia w życiu literackim Krakowa, czyli wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych i wywiadach,
- rezydenci podczas swojego pobytu zostaną poproszeni o przedstawienie krótkiego tekstu ukazującego Kraków z ich perspektywy; tekst będzie użyty w przyszłości w celach promocyjnych lub zostanie opublikowany w większym zbiorze.

Termin zgłoszeń: do 4 maja 2021 roku
Termin pobytu: 1-30 czerwca 2021 roku

Jak aplikować?
Zgłoszenie zawierające:
- wypełniony formularz (do pobrania na stronach organizatorów),
- CV lub biogram,
- fragment autorskiego przekładu o długości do jednej strony A4
należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: kontakt@miastoliteratury.pl.

Projekt realizowany jest w ramach szerokiego partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unii Literackiej i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Szczegóły programu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
http://miastoliteratury.pl/
W tym roku odbędą się dwie tury pobytów rezydencyjnych w ramach programu w czerwcu dla twórców przekładających na język polski, jesienią zaś dla tłumaczy z języka polskiego na inne języki.