Willa Decjusza

Kraków

Willa Decjusza to renesansowy pałac położony w Krakowie na Woli Justowskiej, miejsce o bogatej historii i tradycji. Jej dzieje przeplatały się z historią Polski i losami wielkich rodów, czyniąc z Willi świadka wielkich wydarzeń, wzniosłych momentów i dziejowych przemian. Na przestrzeni wieków Willa Decjusza święciła momenty swojego blasku i chwały, ale też wielokrotnie popadała w ruinę i zapomnienie. Nigdy jednak nie zatraciła swojego ducha i pierwotnego zamysłu jej twórcy, Justusa Ludwika Decjusza, aby Willa była miejscem wymiany myśli oraz ostoją wolności i tolerancji.

 

W 1996 roku Willa Decjusza, po trwającym kilka lat procesie rewitalizacji, znowu otwarła swe podwoje. Dzięki staraniom Gminy Miasta Krakowa pałacyk odzyskał swój dawny blask. Zarządzającemu Willą Decjusza Stowarzyszeniu przyświecała idea stworzenia miejsca spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, a także wymiany myśli i poszukiwania bodźców do twórczej pracy. Willa Decjusza stała się forum dla dialogu kultur oraz promocji pluralizmu i tolerancji w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem praw i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Jednym z filarów działalności odnowionej Willi są trwające nieprzerwanie od 25 lat programy rezydencjalne dla twórców i twórczyń literatury, tłumaczy i tłumaczek, krytyków i krytyczek literackich, a także scenariopisarzy i scenariopisarek. Dzięki nim Willa Decjusza zdobyła pozycję jednego z najważniejszych ośrodków rezydencjalnych w Polsce i Europie Środkowej.

 

Wśród programów rezydencjalnych aktualnie realizowanych w Willi Decjusza są:

– Wyszehradzkie Rezydencje Literackie (organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza)

– Stypendia Scenariopisarskie (organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza)

– Międzynarodowy Program Rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO (organizator: KBF we współpracy z Instytutem Kultury Willa Decjusza)

– Program Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN (organizator: Instytut Kultury Willa Decjusza)

 

Więcej informacji na:

villa.org.pl

willadecjusza.pl