Dmitri Jermołowicz-Daszyński

Rezydencja:

Rezydencje SDK dla pisarzy_ek i tłumaczy_ek z Białorusi

Magister historii sztuki, krytyk teatralny, poeta, autor librett musicali oraz spektakli muzyczno-dramatycznych i oper kameralnych. Był pracownikiem naukowym wydziału sztuki teatralnej Narodowej Akademii Nauk Białorusi i wykładał w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk (2018 – 2020). Współautor zbiorowej monografii Historia teatru Kupałowskiego. Epoka. Miasto. Ludzie (Гісторыя Купалаўскага тэатра. Эпоха. Горад. Людзі, 2020). Odbył staż na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu im. K. Kalinowskiego (2021).