Wiktor Jaźniewicz

Rezydencja:

Program rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO dla tłumaczy i tłumaczek

Doktor nauk technicznych (specjalność: komputery); od 1999 roku tłumacz opowiadań i dyskursywnej prozy Stanisława Lema na język rosyjski (Bomba megabitowa, Tajemnica chińskiego pokoju, Okamgnienie, Tako rzecze… Lem, Mój pogląd na literaturę, Sex Wars, DyLEMaty, Krótkie zwarcia, Lata czterdzieste, liczne artykuły, wywiady i listy); autor ponad pięćdziesięciu artykułów o twórczości Lema, publikowanych w dziewięciu krajach; autor książki w języku rosyjskim o biografii Lema i jego dziedzictwie filozoficznym pt. Stanisław Lem (Mińsk, 2014, 448 s.). Do 100-lecia Stanisława Lema ułożył i wydał wielojęzyczne książki Świat Stanisława Lema (2000 cytatów o charakterze aforyzmów ze wszystkich publikowanych prac Pisarza), Stanisław Lem w Świecie (fragmenty z dzieł Pisarza w 60 językach) oraz Stanisław Lem Non Fiction. Bibliografia i Personalie (światowa bibliografia Pisarza z licznymi dodatkami). Mieszka w Mińsku, Białoruś.