11/03/2023

CULTURE MOVES EUROPE | DRUGI NABÓR NA INDYWIDUALNE WYJAZDY DLA ARTYSTÓW_ek I OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W KULTURZE


Program Culture Moves Europe zapewnia granty na mobilności dla artystów i pracowników sektora kultury we wszystkich 40 kreatywnych krajach Europy. Obejmuje sektory architektury, dziedzictwa kulturowego, projektowania mody, literatury, muzyki, sztuk performatywnych i sztuk wizualnych.

Z budżetem w wysokości 21 milionów euro, program Culture Moves Europe oferuje stypendia wyjazdowe dla około 7 000 artystów, osób zawodowo związanych z kulturą i organizacji goszczących w latach 2022-2025. Projekt Culture Moves Europe. finansowany przez program Unii Europejskiej "Kreatywna Europa" jest realizowany przez Goethe-Institut.

Informacje o naborze na mobilność indywidualną

Działanie wspiera artystów i pracowników sektora kultury w realizacji projektu z wybranym przez siebie partnerem w innym kraju programu „ Kreatywna Europa”. Zaproszenie jest otwarte dla osób indywidualnych i grup do 5 osób, które chcą realizować projekty trwające od 7 do 60 dni (dla osób indywidualnych) i od 7 do 21 dni (dla grup). Grant obejmuje dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania oraz oferuje dodatkowe dopłaty w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjentów.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

Artyści i osoby zawodowo związane z kulturą mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie projektu z wybranym przez siebie partnerem z kraju „Kreatywnej Europy”, który nie jest ich miejscem zamieszkania.

Projekt powinien realizować dwa z następujących celów:

- to explore: prowadzenie kreatywnych i artystycznych badań,  praca nad konkretnym tematem lub nową koncepcją;

- to create: zaangażowanie się w proces twórczy dążący do stworzenia nowego dzieła artystycznego/kulturalnego;

- to learn: podnoszenie kompetencji i umiejętności uczestników poprzez pozaformalne uczenie się  lub współpracę ze specjalistą;

- to connect: sieciowanie, wzmacnianie rozwoju zawodowego uczestników, nawiązywanie kontaktów z nowymi odbiorcami.

Harmonogram i proces składania wniosków

Od października 2022 r. do stycznia 2025 r. w ramach działań na rzecz mobilności indywidualnej w Europie otwarte się trzy procesy aplikacyjne:

Nabór 1: od 10 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Nabór 2: od 2 października 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Nabór 3: od jesieni 2024 r. do zimy 2024 r.

Wyjazd może odbyć się w dowolnym momencie w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie dotacji. Zalecane jest jednak, by składać wnioski co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem mobilności.

Wszystkie szczegółowe informacje o programie i procesie aplikacyjnym można znaleźć TUTAJ