25/02/2024

Ośmioro twórców_czyń skorzysta z programu Rezydencji literackich w Gdańsku!


„Pisarz jest to człowiek, któremu pisanie przychodzi trudniej niż wszystkim innym ludziom” – powiedział Tomasz Mann. Uczestnicy i uczestniczki programu Rezydencji literackich w Gdańsku mają zapewnione odpowiednie warunki do skupienia się na pracy, wsparcie merytoryczne i honorarium. W 2023 roku nad swoimi projektami literackimi będą pracować w Gdańsku: prof. Anita Jarzyna, Aneta Kamińska, Tony Lashden, Dzwinka Matijasz, Agata Romaniuk, Tetiana Striuk, Jakub Wojtaszczyk i Aleksandra Zbroja.  

Program Rezydencji literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W aktualnym naborze wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. Komisja konkursowa zaprosiła osiem osób do realizacji swoich projektów literackich w Gdańsku.

W ramach programu przewidziane są trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych. Rezydencja humanistyczna skierowana jest do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion. W 2023 swoje prace pogłębiające tę tematykę realizować będzie w Gdańsku prof. Anita Jarzyna – adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowczyni na Wydziale Artes Liberales.

Gościnią rezydencji dla tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski będzie Aneta Kamińska – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej, która prowadzi lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców na Politechnice Warszawskiej, autorka kilkunastu książek poetyckich.

Na rezydencję dla autorów i autorek, którzy: wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, lub pracują aktualnie nad projektem literackim, IKM zaprosił sześć osób. Dźwinkę Matijasz – ukraińską autorkę powieści i opowiadań dla młodzieży, tłumaczkę z polskiego, rosyjskiego i białoruskiego, Tetianę Striuk – pisarkę, tłumaczkę i wykładowczynię języka ukraińskiego i polskiego, Agatę Romaniuk – autorkę reportaży książkowych i prasowych, powieści i książek dla dzieci, Aleksandrę Zbroję – autorkę książek, reportaży, felietonów i wywiadów oraz Jakuba Wojtaszczyka – autora powieści i reportaży. Wśród zaproszonych osób jest też Tony Lashden, osoba w swojej twórczości skupiająca się na sprawach równościowych, a od 2022 roku również zgłębiająca tematy dotyczące zbiorowej traumy, utraty oraz przymusowej migracji.

Rezydentki i rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego.

 


Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.

Zapraszamy również na stronę Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku: https://ikm.gda.pl/