29/09/2023

Rusza nabór do programu rezydencji dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO


Program rezydencyjny dla tłumaczy i tłumaczek Krakowa Miasta Literatury UNESCO otwiera nabór do kolejnej edycji projektu. Tym razem na miesięczny pobyt zapraszamy do Krakowa tłumaczy i tłumaczki przekładających z literaturę obcojęzyczną na język polski. Czterotygodniowa rezydencja odbędzie się między 14 lutego a 27 marca 2022 - dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie, zgodnie z preferencjami tłumacza lub tłumaczki.

Termin zgłoszeń upływa 16 stycznia 2022.

Nabór skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek literatury na język polski, mających na swoim koncie co najmniej jeden wydany drukiem przekład książkowy i pracujących aktualnie nad projektem przekładowym. Poza zakwaterowaniem i zwrotem kosztów przejazdu uczestnik lub uczestniczka otrzymają także wynagrodzenie wynoszące 2 tysiące złotych brutto.

Rezydencje mają na celu wsparcie tłumaczy i tłumaczek poprzez zapewnienie im dogodnych warunków, by przez 30 dni mogli poświęcić się pracy przekładowej. Ponadto podczas rezydencji uczestnicy i uczestniczki będą mogli liczyć na wsparcie zespołu Krakowa Miasta Literatury UNESCO w zakresie nawiązywania nowych środowiskowych i branżowych kontaktów.

Kryteria:
- co najmniej jeden opublikowany przekład,
- praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji,
- gotowość do uczestniczenia w życiu literackim Krakowa, czyli wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych i wywiadach,
- rezydenci podczas swojego pobytu zostaną poproszeni o przedstawienie krótkiego tekstu ukazującego Kraków z ich perspektywy; tekst będzie użyty w przyszłości w celach promocyjnych lub zostanie opublikowany w większym zbiorze.

Termin zgłoszeń: do 16 stycznia 2022 roku
Termin pobytu: 4 tygodnie pomiędzy 14 lutego a 27 marca 2022 roku

Jak aplikować?
Zgłoszenie zawierające:

- wypełniony formularz (do pobrania na stronach organizatorów),

- CV lub biogram,

- fragment dowolnego autorskiego przekładu o długości do jednej strony A4

należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: kontakt@miastoliteratury.pl.

Projekt realizowany jest w ramach szerokiego partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unii Literackiej i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Szczegóły programu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://miastoliteratury.pl/