Rezydencja dla tłumaczy z języka włoskiego | Casa delle traduzioni | Rzym

Rzym

Wnioski do 05/07/2021

Aplikuj

 

Cepell Centro per il Libro e la Lettura [Centrum Książki i Czytelnictwa] oraz Biblioteche di Roma ogłaszają rezydencję w Casa delle Traduzioni [Dom Tłumaczeń] w Rzymie.

 

Rezydencja skierowana jest dla tłumaczy przekładających z języka włoskiego na swój język ojczysty.
Przewidziane są 22 stypendia (z czego 15 przeznaczonych będzie dla tłumaczy europejskich, a 7 dla tłumaczy spoza Europy).

 

Ostateczny termin składania wniosków to 5 lipca, godzina 12:00.
Wnioski przesyłać można jedynie drogą mailową na adres: casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it

 

Formularz rekrutacyjny do pobrania.