Centrum Kultury ZAMEK

Poznań

Program rezydencji artystycznych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

 

Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka, literatura. Celem instytucji jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.

 

Tworząc program rezydencji artystycznych, CK ZAMEK łączy trzy ważne kwestie. Umożliwia artystom realizację ich projektów, pozwala korzystać z potencjału instytucji i zamkowych przestrzeni, a przede wszystkim stwarza widzom możliwość poznania ciekawych osobowości i działań artystycznych. Każdemu z projektów towarzyszą wydarzenia edukacyjne i spotkania z twórcami, dzięki którym publiczność może obserwować proces twórczy i lepiej zrozumieć jego efekt. 

Organizatorzy zapewniają:

– zakwaterowanie w mieszkaniu rezydentów,

– pracownię,

– opiekę kuratorską,

– promocję pobytu i projektu.

Wspierane są projekty  z dowolnych dziedzin sztuki (sztuki wizualne, literatura, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, architektura, film…).

 

Rezydentami programu na rok 2021 są: Sylwia Górak, Romuald Krężel, Marta Madejska, Piotr Armianowski oraz Nadia Lichtig.