DAAD Artists-in-Berlin Program

Berlin

Jeden ze szczególnie popularnych programów rezydencjalnych organizowany przez Deutscher Akademischer Austauschdienst zlokalizowaną w Berlinie.

 

Grupą docelową programu są uznani artyści zagraniczni zajmujący się sztuką, filmem, literaturą i muzyką. Celem projektu jest zaoferowanie gościom przestrzeni do twórczego rozwoju, promowanie różnorodności oraz wzmacnianie wolności sztuki i słowa. Świadczenia stypendialne pokrywają koszt podróży i pobytu, ubezpieczenie zdrowotne oraz lekcje języka niemieckiego.

Pobyt trwa 12 miesięcy.

 

Nabór na rezydencję w roku 2022 jest zakończony