INHABIT | ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM| MAX PLANCK INSTITUTE FOR EMPIRICAL AESTHETICS

Frankfurt nad Menem

Wnioski do 31/08/2021

Aplikuj

Program INHABIT Artist in Residence organizowany przez Max Planck Institute for Empirical Aesthetics zaprasza artystów reprezentujących różne dyscypliny do współpracy z zespołem naukowców i badaczy. Rezydencja mieści się we Frankfurcie nad Menem.

 

Wybrani artyści będą mieć możliwość spędzenia trzech miesięcy na tworzeniu nowej pracy lub rozwijaniu istniejącego projektu w środowisku naukowo-badawczym. Podczas rezydencji instytut zapewni przestrzeń, zasoby i udogodnienia dla eksperymentowania, dialogu i współpracy. Prace powstałe podczas rezydencji będą prezentowane przy pomocy lokalnych instytucji artystycznych w formie m.in. wystawy, performance’u lub koncertu.

 

Ostateczny termin przesyłania wniosków: 29 sierpnia 2021 r.

 

Przewidziane są dwie tury rezydencji, każda trwająca 4 miesiące:

– INHABIT #7 – kwiecień – lipiec 2022 r.

– INHABIT #8 – wrzesień – grudzień 2022 r.

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w listopadzie 2021 roku.

 

Organizatorzy poszukują:

– Artystów tworzących w różnych dyscyplinach, zainteresowanych interdyscyplinarną współpracą pomiędzy dziedzinami artystycznymi i naukowymi;

– Artystów, którzy są chętni dzielić się swoim projektem w formie wystawy, performance’u lub koncertu

– Artystów aktywnie działających we współczesnej kulturze; kreatywnych, pomysłowych i ambitnych

 

Rezydencja zapewnia:

– honorarium dla artysty: 8.000 Euro

– opłatę za zakwaterowanie: 2.000 Euro

– budżet produkcyjny w zależności od projektu

– realizację końcowego projektu

– koszty podróży do i z Frankfurtu

– współpracę z naukowcami

– dostęp do biblioteki, studia dźwiękowego i zaplecza naukowego instytutu

– wsparcie kuratorskie podczas rezydencji.

 

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 29 sierpnia 2021 r. na adres inhabit@ae.mpg.de

 

Zgłoszenie musi zawierać:

– CV

– opis pracy artysty, jego koncepcje i metody (max. 500 słów)

– opis proponowanego projektu zarysowującego związki z Instytutem (maks. 500 słów)

– portfolio swoich prac (maks. 20 stron)

– wskazanie swojej dostępności