International Writers’ and Artists’ Residency

Val-David

Program rezydencjalny prowadzony przez organizację non-profit zlokalizowany w Val-David w Kanadzie. Skierowany jest do pisarzy, tłumaczy i poetów. Celem programu jest stworzenie przestrzeni do spotkań artystów i pisarzy z całego świata w celu zapewnienia możliwości współpracy. Rezydencja planuje w przyszłości wydać publikację złożoną z dzieł napisanych przez stypendystów podczas pobytu.

 

Pobyt trwa od 1 do 6 tygodni. Wnioski przesyłać można w dowolnym momencie poprzez wypełnienie formularza online.