Literary Colloquium Berlin (LCB)

Berlin

 Dom gościnny i centrum kultury zlokalizowane w Berlinie. Dom łączy ofertę pokoi gościnnych z szeregiem programów stypendialnych dla autorów i tłumaczy z Niemiec i zagranicy. Szczególnie ważną rolę w działaniach LCB odgrywa wsparcie tłumaczy. Organizowane są Berlińskie warsztaty tłumaczeń oraz liczne konferencje i szkolenia. German Translators Fund poprzez Program TOLEDO promuje tłumaczy i pomaga im się rozwijać.

 


Jednym z programów oferowanych przez LCB jest Stypendium Albrechta Lemppa (projekt tworzony we współpracy z Polską) skierowany do pisarzy niemieckich i polskich, a także tłumaczy literatury niemieckiej z języka polskiego i tłumaczy literatury polskiej z języka niemieckiego.

Pobyt trwa zazwyczaj 4 tygodnie i może odbyć się w LCB lub w Krakowie w Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową.