POETKA W PUSTYM MIESZKANIU – REZYDENCJE U SZYMBORSKIEJ

Kraków

Wnioski do 06/06/2021

Aplikuj

 

Rezydencje w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej dla poetek z Dolnego Śląska.

 

Od 27 kwietnia poetki związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie w ramach projektu „Poetka w pustym mieszkaniu – rezydencje u Szymborskiej”.

 

Program rezydencyjny to nowa inicjatywa Wrocławskiego Domu Literatury realizowana we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Do Krakowa na miesięczny pobyt udać się będą mogły trzy autorki.

 

Nabór trwa do 6 czerwca.

 

Do projektu zgłaszać mogą się autorki tworzące utwory poetyckie i związane z Dolnym Śląskiem, czy to poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, czy też tematykę podejmowaną w swoich wierszach.

 

Kryteria:

 

Trzeba być osobą pełnoletnią, mieć na swoim koncie co najmniej jeden opublikowany tom poetycki (opatrzony numerem ISBN), a także być gotową do aktywnego uczestnictwa w życiu literackim, w tym w spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych mających miejsce podczas krakowskiej rezydencji.

 

Ważne jest także, by do składanej aplikacji załączyć opis projektu literackiego, nad którym autorka będzie pracować w trakcie pobytu w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Ocenie jury będzie podlegać także list motywacyjny – w formie tekstu poetyckiego.

 

Jury wybierze trzy autorki, które w ramach projektu pojadą do Krakowa w sierpniu, wrześniu i październiku.

 

Zgłoszenia należy dokonać do 6 czerwca 2021 roku poprzez formularz online, do którego należy załączyć wspomniany już poetycki list motywacyjny, swoją bibliografię, krótki życiorys oraz opis projektu literackiego, który realizowany będzie podczas rezydencji.

 

Formularz zgłoszeniowy: formularz online

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 28 czerwca 2021 roku.

 

Regulamin, formularz i więcej informacji o projekcie „Poetka w pustym mieszkaniu –
rezydencje u Szymborskiej” znaleźć można na stronie www.literatura.wroclaw.pl