Rezydencje Literackie w Warszawie | Staromiejski Dom Kultury

Warszawa

Organizatorem rezydencji jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.

 

Prowadząc program rezydencjalny, SDK pragnie włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego. Osoby twórcze zachęcane są do spędzenia kilku tygodni w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta oraz kulturalnej oferty stolicy. Rezydentom SDK zapewniane jest mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie ich w działalność instytucji.

 

Nabory skierowane są do pisarzy_ek, dramaturgów_żek i tłumaczy_ek z Białorusi i Ukrainy.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Współpraca ta owocuje nie tylko pobytami organizowanymi w trzech miastach, ale również wspólną stroną internetową promującą ideę rezydencji literackich i będącą bazą informacji o stypendiach w Polsce i za granicą.