RUPERT RESIDENCY | WILNO

Wilno

Wnioski do 15/06/2023

Aplikuj

Rupert to niezależne centrum sztuki, rezydencji i edukacji, zlokalizowane w Wilnie na Litwie.

 

Aktualnie instytucja przyjmuje zgłoszenia do programu rezydencyjnego, zapraszając praktyków kultury i badaczy zarówno ze środowisk lokalnych, jak i międzynarodowych. Rezydencja skierowana jest do artystów, pisarzy, kuratorów, badaczy, menedżerów i pracowników akademickich, którzy są zainteresowani pracą w Wilnie przez okres od 1 do 3 miesięcy w 2024 r. (styczeń-grudzień). Rezydenci będą mieli okazję rozwijać pracować nad wspólnymi lub indywidualnymi projektami, angażować się badawczo oraz zapoznać się z tętniącą życiem współczesną sceną artystyczną regionu.

 

Instytucja znajduje się w dzielnicy Valakampiai w Wilnie.

 

Kolektywy artystyczne składające się z maksymalnie 3 osób mogą ubiegać się o wspólną rezydencję, w przypadku której otrzymają jedno studio.

 

Rezydencje indywidualne mogą trwać od 1 do 3 miesięcy. Kandydaci proszeni są o zaproponowanie preferowanego czasu pobytu, który może być później negocjowany w oparciu o dostępność studia i harmonogram.

 

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać wymagane dokumenty za pośrednictwem strony internetowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2023 r. o godz. 23:59.

 

Opłata aplikacyjna wynosi 15 €.

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne online, które odbędą się w lipcu 2023 roku. Wyniki otwartego naboru zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2023 r.