WRITER IN THE PARK | LITERARY RESIDENCY IN LJUBLJANA

Lublana

Wnioski do 31/01/2022

Aplikuj

Lublana będąca od 2015 roku Miastem Literatury UNESCO, ogłasza nabór na dwie jednomiesięczne rezydencje dla pisarzy w Švicarija/Swisshouse Creative Centre, które jest częścią International Centre of Graphic Arts.

 

Kiedy:
Maj i listopad 2022 (jednomiesięczna rezydencja)

 

Dla kogo:
Rezydencja skierowana jest do zagranicznych pisarzy, którzy mają związek z Miastami Literatury UNESCO. To powiązanie powinno zostać opisane w ramach wniosku aplikacyjnego. Oznacza to, że wnioskodawca mieszkał lub mieszka w jednym z pozostałych 41 miast literatury lub jest związany z miastem literatury poprzez swoją pracę.
Kandydat musi mieć opublikowaną przynajmniej jedną książkę beletrystyczną (proza, poezja czy dramat) w ojczystym języku. Nie ma ograniczeń dotyczących wieku, płci czy narodowości. Obecnie mogą zgłaszać się pisarze wszystkich gatunków.

 

Każdy rezydent otrzyma stypendium oraz zwrot kosztów podróży w wysokości 1000 euro brutto (szczegóły dotyczące ewentualnych opłat za przelewy bankowe i innych wydatków znajdują się w umowie). Pokryte zostaną koszty lokalnego transportu publicznego, zapewniony zostanie dostęp do Internetu. Dzięki ukierunkowanym działaniom i możliwościom nawiązywania kontaktów, dostosowanym do profilu każdego z rezydentów, organizatorzy pomogą im poznać scenę artystyczną i literacką Lublany. Umożliwione zostaną publiczne prezentacje prac rezydentów, a także spotkania z tłumaczami. Podczas pobytu rezydentów mogą zostać zaplanowane zajęcia grupowe, takie jak spotkania z wydawcami.

 

Lokalizacja:
Švicarija/Swisshouse Creative Centre to kulturalne, edukacyjne i społeczne centrum, położone w sercu centralnego parku Lublany – usytuowane zaledwie kilka kroków od centrum miasta – które oferuje programy kulturalne, pracownie dla lokalnych artystów oraz rezydencje dla międzynarodowych artystów i ekspertów.

 

Formularz zgłoszeniowy:
Formularz powinien zawierać następujące informacje:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Narodowość
– Data urodzenia
– Miasto Literatury UNESCO, z którego pochodzi kandydat
– Związek z Miastem Literatury UNESCO, z którego pochodzi autor
– Opublikowane książki
– Aktualne zainteresowania i projekty (do 150 słów)
– Na czym najprawdopodobniej twórca skupi się podczas rezydencji: książka/projekt/networking/inne
– Preferowany miesiąc (maj/listopad/brak preferencji)

 

Zgłoszenia (w pliku DOC lub PDF) należy przesyłać na adres:
damjan@ljubljanacityofliterature.com.

 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2022 r.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2022 r.

 

Więcej informacji TUTAJ