Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

Bratysława, Budapeszt, Kraków, Praga

Wnioski do 30/11/2021

Aplikuj

Nabór na stypendia w roku 2022 rozpocznie się 1.11.2021 r.

 

Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).

 

Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarnégo informačnégo centrum w Bratysławie.

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

 

Międzynarodowym koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

Każda edycja programu umożliwia 32 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących w wybranym okresie czasu: 1. maja – 12. czerwca (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1. września do 30. listopada (Standardowa Edycja Jesienna).

 

Każda Instytucja Goszcząca jest odpowiedzialna za organizację dwóch pobytów dla dwóch grup Rezydentów Literackich (każdorazowo jeden z Czech, jeden z Polski, jeden ze Słowacji i jeden z Węgier), którzy pracują nad indywidualnymi projektami literackimi i uczestniczą wspólnie w wydarzeniach literackich zorganizowanych przez Instytucję Goszczącą.

 

32 stypendystów programu jest wybieranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, który dostępny jest w trakcie trwania naboru. Każdego roku rekrutacja trwa od 1 do 30 listopada.

Rezydenci są wybierani przez narodowe i międzynarodowe komisje rekrutacyjne podczas trzystopniowego procesu naboru, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i równości udziału czeskich, polskich, słowackich i węgierskich Rezydentów i Instytucji Goszczących