Anastasiya Vasilevich

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Dramatopisarka, magister teatrologii, kuratorka projektów. Absolwentka Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych ( studia licencjackie i magisterskie na specjalności Historia sztuki / studia teatralne) oraz Europejskiego Kolegium Liberal Arts (zarządzanie sztuką). Na specjalizację wybrała dramaturgię współczesnę i dramaturgię feministycznę. Artykuły twórczyni były publikowane w języku białoruskim, rosyjskim, ukraińskim, słowackim oraz włoskim w formie drukowanej i online. Sztuki natomiast wystawiano na scenie zarówno jako spektakle jak i czytania sceniczne w Polsce, Białorusi i Rosji.