Andrij Bojarov

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY 2024

Artysta wizualny, niezależny kurator, badacz i tłumacz. Z wykształcenia architekt, od początku lat 90-tych aktywny jako artysta w obszarze fotografii konceptualnej i wideo-artu, biorący udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Tallinie, Lwowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Kijowie, Berlinie, Amsterdamie i in. Mieszka i działa pomiędzy Ukrainą, Polską i Estonią.  

 

Od 2000 roku skupia się na eksplorowaniu w dużej mierze zaniedbanych lokalnych historii sztuki awangardowej w kontekście środkowoeuropejskim, poszerzając i łącząc pracę artystyczną i kuratorską z praktykami badawczymi. Efektem były m.in. wystawy w Polsce: Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta w Muzeum Sztuki w Łodzi – Eksperyment! Mistrzowie fotografii początku XX wieku we Lwowie oraz ich polscy i ukraińscy kontynuatorzy, Imaginarium / Forum Fotografii Galerie, Łódź – 2018 

Domowroty / Повернення / Powrót. Włodzimierz Puchalski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków – 2022 Margit, Jolanta i inne artystki ze Lwowa, Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy, Kijów, 2024  

Autor wielu artykułów w publikacjach towarzyszących i katalogach wystaw i projektów badawczych w Polsce i na Ukrainie, do których powstania miał swój wkład. Wśród nich: Lwów. Miasto, architektura, modernizm. Muzeum Architektury, Wrocław – 2016, Awangarda i Państwo, Muzeum Sztuki w Łodzi – 2018, Grupa Krakowska / Grupa Krakowska 1932-1937 Muzeum Narodowe, Wrocław – 2018 / Muzeum Narodowe Kraków – 2019, Футуромарення / Futuromarennia exhb. projekt dotyczący ukraińskiego futuryzmu, Art-Arsenal, Kijów – 2021 / KUMU, Tallinn – 2023 itd.  

 

Andrij Bojarov jest tłumaczem i redaktorem zaktualizowanego ukraińskiego wydania Związku Artystów Piotra Łukaszewicza Artes /1929-1935/ i innych opowieści o lwowskim modernizmie, 2021 (Nagroda za najlepszą książkę na Lwowskim Forum Książki), nowe polskie wydanie książki z jego posłowie opublikowane przez Ossolineum, Wrocław w 2023 r.

 

fot. Mariusz Guzek