ARTUR SUMAROKOV

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek, DRAMATOPISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Ukraiński aktor, dramaturg i krytyk sztuki, urodzony w 1990 roku w Chersoniu w Ukrainie. Publikował artykuły w Flashforward Magazine i Moviegram. Brał udział w festiwalach współczesnej dramaturgii ukraińskiej Week of Actual Play (2018, 2019, 2020, 2023), był członkiem zespołów artystycznych w Totem Center Theatre Lab w Chersoniu i niezależnym laboratorium teatralnym Natalii Blok. Studiował na Chersońskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym na kierunku filolologicznym. W 2020 roku wraz z ukraińskim fotografem Stasem Ostrousem stworzył wspólny projekt fotograficzny oraz artbook zatytułowane ArtURL. Wszystkie teksty, które stanowiły podstawę artbooka, były kompilacją różnych sztuk autora. Książka znajduje się w prywatnej kolekcji na Litwie.

W 2022 r. zadebiutował jako reżyser teatralny na międzynarodowym festiwalu teatralnym w Petra-Niemcea (Rumunia) spektaklem „Decolonizing myself” (który był prawie w całości improwizowany), dotyczącym doświadczenia okupacji oraz dekolonizacji jako czysto osobistego procesu wewnętrznego