Maria Gulina

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY 2024

Maria Gulina jest pisarką, redaktorką i menadżerką kultury z Białorusi. Podczas pobytu na Białorusi intensywnie współpracowała z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, szczególnie przy projektach z pogranicza edukacji ekologicznej i sztuki. Była redaktorką białoruskiego internetowego magazynu podróżniczego 34travel, piszącego o zrównoważonej turystyce, białoruskiej sztuce, wolontariacie i współczesnym podejściu do urbanistyki. 

Maria uzyskała tytuł magistra nauk o mediach i kulturze na Uniwersytecie w Lancaster, a jej rozprawa doktorska dotyczyła strategii sztuki współczesnej w pracy z tematem kryzysu klimatycznego. Obecnie pracuje jako producentka komunikacji i treści w Open Eye Gallery w Liverpoolu, pisząc o fotografii zaangażowanej społecznie i fotografii świadomej klimatu. 

Maria zakorzenia swoją praktykę pisarską w głębokiej ekologii i filozofii eko-sztuki, uważnie przyglądając się znaczącym relacjom, jakie możemy budować z miejscami naturalnymi i miejskimi. Interesuje się także współczesną autofikcją, pisarstwem feministycznym i dekolonialnym. Swoje eseje, opowiadania i wiersze publikowała w białoruskich zbiorowych książkach dekolonialnych Rascjazenne i Korzenie/Liście. Jej pierwsza książka Poleciał biały ptak ukazała się w 2024 roku nakładem wydawnictwa Skaryna Press. Jest to zbiór esejów eksplorujących skrzyżowania podróżowania, sztuki, ochrony przyrody i historii rodziny.