Natalia Belczenko

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek, DRAMATOPISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Urodzona 1973 w Kijowie ukraińska poetka i tłumaczka, absolwentka Wydziału Filologicznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Członkini Ukraińskiego PEN Clubu i STL. Autorka jedenastu książek poetyckich, m.in. w polskim przekładzie – „Naddnieprze” (SPP Kraków, 2023), „Strzała Zenona” (Pogranicze, Sejny, 2024). Jej poezję tłumaczono na 16 języków. Laureatka Nagrody Huberta Burdy (Niemcy, 2000), nagrody za 3 miejsce w konkursie na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej (Polska, 2015) oraz nagrody Fundacji im. Łesi i Petra Kowałewych (USA, 2019). Stypendystka programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia”. W 2022 – uczestniczyła w V Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej. Rezydentka Fundacji Wisławy Szymborskiej, Instytutu Literatury (Kraków), Alphabetville (Marsylia), Fundacji „Pogranicze”. Tłumaczyła z języka polskiego na ukraiński m. in utwory Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława Leśmiana, Anny Świrszczyńskiej, Zuzanny Ginczanki, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Mieczysława Jastruna, Haliny Poświatowskiej. Ze współczesnych autorów – wiersze Ariela Rosé, Ewy Filipczuk, Janusza Radwańskiego, Barbary Gruszki-Zych, Krzysztofa Szatrawskiego, Urszuli Benki, Piotra Mitznera, Krzysztofa Lisowskiego, Michała Rusinka.
Tłumaczyła również kolędy polskie.

 

fot. Marysia Gąsecka