Ostap Ukrainiets

Rezydencja:

Międzynarodowy Program Rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Ukraiński autor i tłumacz z Iwano-Frankowska. Ukończył Narodowy Uniwersytet Kijowsko-Mohylańskiej Akademii, ma tytuł magistra w dziedzinie porównawczych studiów literaturowych. Debiutował jako pisarz w 2017 roku powieścią „Malchut”, która została okrzyknięta przez magazyn Village „Debiutem Roku”. Od tego czasu opublikował powieści „Trance” i „Crusade Chancellery”, które spotkały się z dobrym przyjęciem opinii publicznej. Ostap pisze w gatunkach historycznej i osobliwej fikcji, często odwołując się do dziedzictwa kulturowego i historycznych anegdot.

 

Na rezydencji w Krakowie w sierpniu i wrześniu 2021 roku.