Palina Burko

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek, DRAMATOPISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Białoruska aktywistka ekologiczna i pisarka. Jest członkinią Belarusian Young Green [Białoruskich Młodych Zielonych] i zajmuje stanowisko kierowniczki inicjatywy „Green Phone” [Zielony Telefon]. Palina aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami, w tym z Federacją Młodych Europejskich Zielonych oraz z Cooperation and Development Network Eastern Europe [Siecią Współpracy i Rozwoju Europy Wschodniej]. Ponadto prowadzi badania nad eko-aktywizmem w sztuce, współpracując z projektem EVAA (Białoruś). Palina w swoim pisarstwie porusza wiele tematów związanych z ruchami ekologicznymi, feminizmem i aktywizmem środowiskowy w sztuce współczesnej. Z powodu prześladowań politycznych w swoim kraju, Palina była zmuszona szukać schronienia na Łotwie, gdzie uzyskała azyl.