Tony Lashden

Rezydencja:

Rezydencje SDK dla pisarzy_ek i tłumaczy_ek z Białorusi

Pisar_ka pochodzenia białoruskiego, działa w obszarze dziennikarstwa i aktywizmu feministycznego. Współzałożyciel_ka queerowego kolektywu feministycznego „tender for gender”. Magister_a mediów i komunikacji (Uniwersytet Sztokholmski, 2018), magister_a prawa i sprawiedliwości społecznej (Uniwersytet Umea, w trakcie).

Niedawno opublikowano drugą książkę Tony – zbiór opowiadań Ostatni autobus odjeżdża o godzinie 8 (Mińsk, 2021). W swojej pracy Tony porusza tematy traumy, (nie)ładu psychicznego, intymności i seksualności poza normatywną ekspresją. Tony zajmuje się mową wokalną, propaguje pisarstwo feministyczne i queerowe, które skupia się na niewypowiedzianych doświadczeniach i wykracza poza normy społeczne.