Vital Karaban

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY 2024

Dramatopisarz i reżyser, ur. w 1991 roku w mieście Żodino (Białoruś). W 2016 roku ukończył Białoruską Państwową Akademię Sztuki na wydziale reżyserii filmowej. W tym samym roku przeniósł się na Ukrainę, gdzie pracował jako reżyser reklam i teledysków, a także pisał sztuki nominowane do festiwali teatralnych w Ukrainie i Białorusi. Podczas rezydencji w Warszawie napisał dokumentalną sztukę How are You  – polifoniczny obraz wojny na Ukrainie oparty na setkach wywiadów przeprowadzonych z Ukraińcami po 24 lutego 2022 r.