Zmiter Bartosik

Rezydencja:

Rezydencje SDK dla pisarzy_ek i tłumaczy_ek z Białorusi

Pisarz i bard białoruski. Członek białoruskiego PEN Klubu oraz Związku Białoruskich Pisarzy. Laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia za książkę I miał pan wróbelka, który mówił (2017 r.). Autor trzech albumów własnych piosenek. W czasie rezydencji w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie pracuje nad książką prozy dokumentalnej, na temat oporu zbrojnego mieszkańców Zachodniej Białorusi przeciwko władzom sowieckim. Podstawą jest archiwum Sądu Okręgowego Mołodeczno. Sprawy sądowe z lat 1946 – 1955.