22/06/2024

Open call na rezydencję w Reykjavíku Mieście Literatury UNESCO


Reykjavík Miasto Literatury UNESCO ogłasza nabór wniosków do Międzynarodowego Programu Rezydencji dla pisarzy_ek w 2024 roku.

Projekt dedykowany jest wszystkim pisarzom_kom, redaktorom_kom, tłumaczom_kom i poetom_kom posiadającym co najmniej jedną opublikowaną książkę i pracującym obecnie nad tekstem. Program rezydencyjny to okazja do doskonalenia umiejętności pisarskich, znalezienia optymalnych warunków do pracy twórczej i zaprezentowania swojej twórczości nowej publiczności.

Nabór zgłoszeń na rok 2024 jest już otwarty. Termin składania wniosków upływa 14 czerwca.

Co jest oferowane w ramach programu?

Rezydent_ka spędzi dwa tygodnie w Gröndal's House w centrum starego miasta w Reykjaviku w terminie od 1 do 14 października 2024 roku.

Oprócz stypendium w wysokości 650 euro organizatorzy pokrywają koszty transportu do i z Reykjaviku. Reykjavík zagwarantuje rezydentom_kom również możliwość uczestniczenia w życiu literackim miasta i zaoferuje im możliwość promocji swojej twórczości na Islandii.

Nabór skierowany jest do twórców_czyń spełniających następujące kryteria:

- są związani z jakimkolwiek Miastem Literatury UNESCO poza Islandią,

- posiadają co najmniej jedną opublikowaną książką (beletrystyka lub literatura faktu), zbiór poezji, scenariusz filmowy lub teatralny,

- zamierzają pracować nad projektem literackim podczas rezydencji,

- wykazują się znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Wymagane dokumenty wymienione poniżej należy przesłać na adres: grondalshus@reykjavik.is z tytułem: "International Residency Application" + „imię i nazwisko kandydata_ki oraz powiązane Miasto Literatury UNESCO”,

- fragment z opublikowanego tekstu (w języku oryginalnym lub angielskim), nie dłuższy niż 2 strony,

- biografia/CV,

- opcjonalnie: list polecający, list motywacyjny.

Termin składania wniosków

Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać wymagane dokumenty do dnia 14 czerwca 2024 r.

Wybrana osoba zostanie powiadomiona przed 1 lipca 2024 r.

W przypadku pytań kontaktować można się z Kjartanem Márem Ómarssonem: kjartan.mar.omarsson@reykjavik.is

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na tej stronie.

 

zdjęcie: Gröndal‘s House