22/06/2024

Rezydencje literackie w Gdańsku 2024 – wyniki naboru


Instytut Kultury Miejskiej zakończył nabór do programu Rezydencji Literackich 2024.
Siedem osób będzie mogło zrealizować swoje projekty literackie w Gdańsku. W tym
roku będą to: Yulia Artemova (Białoruś), Ivan Baidak (Ukraina), Olga Kukuła
(Ukraina) oraz Urszula Jabłońska, Juliusz Pielichowski, Katarzyna Roman-Rawska,
Piotr Sobolczyk z Polski.

Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowskim
Biurem Festiwalowym, Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie, Unią Literacką i
Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Projekt skierowany jest do osób związanych
z branżą tłumaczeniową, autorów/autorek oraz osób autorskich z Białorusi i Ukrainy,
a także osób działających w obszarze badań kultury. Z ponad 70 zgłoszeń, komisja
konkursowa wyłoniła siedem osób, które swoje projekty literackie będą mogły
realizować w Gdańsku. Każda z nich będzie miała zapewnione warunki
umożliwiające skupienie się na pracy, wsparcie merytoryczne, logistyczne i
honorarium. Wszyscy zostaną również włączeni w działalność literacką Instytutu
Kultury Miejskiej.

Projekt przewiduje trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych. Na pierwszy z nich, czyli
rezydencję dla osób autorskich, zaprosiliśmy pięć osób. Z Polski będą to: pisarka,
tłumaczka, publicystka Katarzyna Roman-Rawska oraz reporterka i pisarka – Urszula
Jabłońska. Z Ukrainy i Białorusi do Gdańska przyjadą: Olga Kukuła – ukraińska
poetka, feministka oraz aktywistka społeczna, Ivan Baidak, ukraiński pisarz i poeta
oraz białoruska pisarka Yulia Artemova.

Rezydencja humanistyczna, skierowana do osób związanych z badaniami kultury,
dotyczy pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion. W tym roku będzie
to pracujący w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Piotr
Sobolczyk.

Gościem rezydencji dla branży tłumaczeniowej będzie Juliusz Pielichowski, poeta i
tłumacz z języka angielskiego. W swoim dorobku ma przekłady dzieł takich twórców_czyń jak Zygmunt Bauman, Wystan Hugh Auden, T. S. Eliot, Joseph Conrad, Henry David Thoreau, Elisabeth Bishop. Marek Hłasko. Jest również autorem tomików poezji „Czarny organizm” i „Przeciwwiersze”.

Rezydencje w Gdańsku to nie tylko możliwość spędzenia kilku tygodni w innym
mieście w skupieniu nad pracą, to również czas wytchnienia i bezpiecznej
działalności twórczej, a także poznanie lokalnego środowiska artystycznego.

Zobaczcie podsumowanie Rezydencji Literackich w Gdańsku 2023:


Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej.
Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.