22/06/2024

WYNIKI NABORU NA REZYDENCJE LITERACKIE w Warszawie!


Jury w składzie: Paulina Ciucka (STL), Agnieszka Drotkiewicz (SUL) i Diana Krawiec (SDK, sekretarzyni) wybrało następujące osoby do udziału w Rezydencjach literackich w Warszawie dla pisarzy, dramatopisarzy i tłumaczy z Białorusi i Ukrainy:


Maria Gulina (BY) - dziennikarka, aktywistka ekologiczna, kulturoznawczyni, w czasie rezydencji będzie pisać powieść o życiu w Białorusi w latach 20152020, z odwołaniami do swojego doświadczenia aktywistycznego, przyrody, języka, w oparciu
o studia feministyczne i postkolonialne;


Ivan Radyk (UA) - tłumacz, historyk, dziennikarz, kulturoznawca, w czasie rezydencji będzie pracować nad tłumaczeniem na j. ukraiński książki Urszuli Honek Białe noce;


Alena Piotrovich (BY) - tłumaczka z języków polskiego, angielskiego i ukraińskiego, poetka, redaktorka, dziennikarka, autorka artykułów o języku i kulturze białoruskiej,
w czasie rezydencji pracować będzie nad przekładem na j. białoruski książki Jagi Słowińskiej Siostro;


Andrij Bojarov (UA) - artysta wizualny, badacz, eseista, kurator wydarzeń kulturalnych, w czasie rezydencji pracować będzie nad przekładem na j. ukraiński książki Karoliny Szymaniak Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel;


Egor Konev (BY) - dramaturg, dziennikarz, autor książek dla dzieci i scenariuszy do filmów dokumentalnych, w czasie rezydencji pracować będzie nad dramatem
Flecista białoruski o Wincentym Duninie Marcinkiewiczu;


Larysa Lebedivna (UA) - poetka, autorka powieści i opowiadań, doktor nauk  filologicznych, w czasie rezydencji będzie kontynuować pracę nad powieścią drogi Testament matki”  podejmującej temat relacji matki z córkami na tle toczącej się wojny w Ukrainie;


Vital Karaban (BY) - dramatopisarz i reżyser, w czasie rezydencji pracować będzie nad dramatem do słuchowiska o warszawskich emigrantach pracujących w Warszawie jako kurierzy.


Serdecznie gratulujemy!