23/05/2024

Piszę w Gdańsku – podcast z Dzwinką Matijasz  
Piszę w Gdańsku to cykl podcastów literackich Instytutu Kultury Miejskiej. Ana Matusievic tym razem spotkała się z Dzwinką Matijasz, aby porozmawiać o procesie tworzenia poezji, relacjach dzieci z literaturą i o tym jak wpłynęło na pisarkę doświadczenie wojny.

Program rezydencji literackich prowadzony jest przez Instytut Kultury Miejskiej od 2021 roku. Pisarze i pisarki, tłumacze i tłumaczki oraz poeci i poetki mogą przyjechać do Gdańska, aby… pisać. W inspirujących, nadmorskich warunkach, pracują nad tekstami, tłumaczeniami, które wymagają szczególnego skupienia.

W rozmowie Dzwinka Matijasz mówi o procesie wracania do czytania po wybuchu wojny. Wyjaśnia dlaczego w  jej tekstach pojawia się motyw kołysanki, pieśni i jak ważny jest on dla narodu ukraińskiego. Zastanawia się nad sensem lektur szkolnych i podaje pewne rozwiązania mówiąc, że „my jesteśmy literaturą”. Co mówi o doświadczeniach zawodu tłumaczki i jak porównuje pisanie dla młodych i dorosłych odbiorców?

Dzwinka Matijasz – ukraińska pisarka i tłumaczka. Studiowała w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Autorka książki Powieść o ojczyźnie. Tłumaczy z języka polskiego, białoruskiego, rosyjskiego i angielskiego. W jej przekładzie ukazały się utwory m.in. Jana Twardowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego.

fot. Bartosz Bańka

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.