19/04/2024

Rusza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich!


Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który potrwa do 24 lipca, wyłonionych zostanie czworo rezydentów na czterotygodniowe pobyty w Gdańsku. Program „Rezydencje Literackie” realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.

fot. Bogna Kociumbas-Kos

Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 3000 zł brutto miesięcznie. Goście zostaną także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia tutaj kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Rezydencja dla autorek i autorów z Białorusi i Ukrainy

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, którzy:

– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,

– pracują aktualnie nad projektem literackim,

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:

– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,

– pracują aktualnie nad projektem przekładowym.

W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających dramaty.

Rezydencja humanistyczna

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Chcielibyśmy, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów.

Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:

– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,

– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.

Okresy rezydencji: 


  • 1-29 września 2022 r. (rezydencja humanistyczna)

  • 1-30 października 2022 r. (rezydencja ukraińska)

  • 3-30 listopada 2022 r. (rezydencja dla tłumaczy i tłumaczek)

  • 2-30 grudnia 2022 r. (rezydencja białoruska)


Jak aplikować?

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do 24 lipca 2022 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy,

– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,

– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),

– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4).

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2022 r. 

Regulamin rezydencji IKM

Film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku:Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.