25/02/2024

Zapraszamy na WYSZEHRADZKIE REZYDENCJE LITERACKIE 2024!


Ruszył nabór do 13. edycji programu stypendialnego dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
32 rezydentów zrealizuje swoje projekty w czterech Instytucjach Goszczących z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Czas trwania programu
W nadchodzącym roku 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech Instytucjach Goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym okresie czasu:
- 1. maja – 12. czerwca 2024 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub
- 1. września do 30. listopada 2022 (Standardowa Edycja Jesienna).

Cel programu
Program ma wspierać pracę i mobilność Rezydentów Literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do promocji własnej twórczości, jak i możliwość skonfrontowania jej z odbiorcami, nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich projekty.

Dla kogo?
O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).

Stypendium
Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,300 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,400 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Nabór do programu
Nabór do programu jest prowadzony od 15 września do 15 października 2024 roku.

Jak aplikować?
Szczegółowe kryteria dostępne na stronie: Stowarzyszenie Willa Decjusza
Aplikacja odbywa się poprzez system aplikacyjny

Kontakt
Koordynator programu:
Paweł Łyżwiński: pawel.lyzwinski@villa.org.pl