Heaney-Miłosz Residency

Kraków

Wnioski do 30/09/2022

Aplikuj

Estate of Seamus Heaney wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF), operatorem tytułu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Ambasadą Irlandii w Polsce, mają przyjemność ogłosić nowy program rezydencyjny w dawnym mieszkaniu polskiego poety i pisarza Czesława Miłosza w Krakowie.

 

Nagrodzony w 1980 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, Czesław Miłosz jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy. Opisywany przez Seamusa Heaneya jako „weteran zamętu”, Miłosz osobiście doświadczył zniszczeń wojennych i okupacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Te doświadczenia, a właściwie jego polsko-litewskie dziedzictwo, żywo ukształtowało jego pisarstwo. Jak powiedział Seamus Heaney o twórczości Miłosza – „jesteś niewolnikiem wyjątkowego głosu, poezji nasyconej gęstością doświadczenia, które zostało przeżyte i wypromieniowane przez zrozumienie, które uczyniło je symbolicznymi”.

 

Czesław Miłosz mieszkał w swoim mieszkaniu w Krakowie przez ostatnią dekadę swojego życia. Tam właśnie on i Seamus Heaney – laureaci Nagrody Nobla – umocnili swoją przyjaźń. Ich wybrane dzieła zostały ukształtowane przez doświadczenia konfliktów i przeciwności, ale także ugruntowane wspólnym zaangażowaniem na rzecz godności i praw człowieka, przy jednoczesnym celebrowaniu pluralizmu tożsamości.

 

O rezydencji

Rezydencja Heaney-Miłosza ma na celu wspieranie pisarzy mieszkających w Irlandii na początku i na wczesnych etapach kariery w dalszym rozwoju ich twórczości.

 

Kraków został uznany Miastem Literatury, kiedy w 2013 roku dołączył do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla bogatego dziedzictwa literackiego miasta i jego statusu jako wiodącego polskiego ośrodka naukowego i intelektualnego. Co roku w mieście odbywają się najważniejsze międzynarodowe festiwale literackie, takie jak Festiwal Conrada i Miłosza, targi książki, szereg różnych rezydencji i szeroko zakrojonych inicjatyw kulturalnych. Program Kraków Miasto Literatury UNESCO jest prowadzony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) – miejską instytucję odpowiedzialną za działalność kulturalną w mieście.

 

 

Laureat lub laureatka Rezydencji będzie mieszkać w mieszkaniu Miłosza w centrum Krakowa przez okres 4-6 tygodni jesienią 2023 roku. Następnie program realizowany będzie w cyklu dwuletnim.

 

Głównym celem rezydencji jest wspieranie pisarzy na początku i w połowie kariery zarówno twórczą przestrzenią, jak i czasem, potrzebnym, by skupić się na pisaniu. Aby pomóc w dalszym rozwijaniu literackich powiązań z Krakowem i regionem, w okresie rezydencji od wybranego pisarza będzie wymagana ograniczona liczba publicznych wystąpień w Krakowie. Może to obejmować rozmowy podczas wydarzeń festiwalowych, spotkania ze środowiskiem akademickim i młodymi pisarzami i/lub zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej. Po zakończeniu Rezydencji autor lub autorka zostanie poproszony o pisemne przedstawienie swoich doświadczeń w Krakowie i/lub Polsce. Refleksja ta może być wykorzystana w celach publikacyjnych i promocyjnych.

 

 

Wybrany kandydat będzie wspierany w okresie rezydencji przez KBF, Ambasadę Irlandii w Warszawie oraz Estate of Seamus Heaney. Obejmuje to pełne zakwaterowanie w mieszkaniu Miłosza na okres Rezydencji oraz stypendium w wysokości 250 € tygodniowo. Koszty przelotów i transferu do i z Krakowa również zostaną pokryte.

 

 

Kto może ubiegać się o rezydencję?

Rezydencja jest otwarta dla pisarzy na początku i w połowie kariery zawodowej, w szczególności na autorów poezji.

Aby kwalifikować się do złożenia wniosku, wnioskodawcy muszą:

  • Mieszkać na stałe w Irlandii.
  • Przedstawić próbkę pracy twórczej (wcześniej opublikowanej), dostępnej w języku angielskim.

 

Dodatkowymi atutami będą:

  • Dobra znajomość i/lub zainteresowanie Polską lub szerzej Europą Środkowo-Wschodnią.

 

Proces składania wniosku

Aby złożyć wniosek, autorzy powinni wypełnić załączony formularz aplikacyjny, określając między innymi następujące informacje:

Dlaczego Rezydencja w Krakowie byłaby korzystna dla rozwoju ich pisarstwa;
zarys zaangażowania lub zainteresowania Polską, Europą Środkową lub regionem;
propozycja lub szkic już rozpoczętego projektu, nad którym chcą pracować podczas rezydencji.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres contact@literaryresidenciespoland.pl do godziny 17:00 czasu irlandzkiego w piątek 30 września 2022 r., wpisując w tytule „Heaney-Miłosz Residency Application”. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą przyjmowane. Nieformalne zapytania przed terminem zamknięcia można kierować na adres contact@literaryresidenciespoland.pl 

 

Proces ewaluacji zgłoszeń

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez specjalnie powołaną Radę, w skład której wchodzą przedstawiciele zarówno Polski, jak i Irlandii. Rada sporządzi krótką listę kandydatów na podstawie następujących kryteriów:

  • Rejestr wnioskodawcy
  • Jakość wniosku i adekwatność do celów programu rezydencji
  • Potencjalny wpływ rezydencji na własną praktykę twórczą pisarza i/lub na pogłębianie powiązań literackich między Polską a Irlandią.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia kandydatów z krótkiej listy na rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczne decyzje, oparte na powyższych kryteriach, zostaną ogłoszone do końca grudnia 2022 r.