KHN Center for the Arts

Nebraska

Wnioski do 01/09/2024

Aplikuj

Misją KHN Center for the Arts jest wspieranie cenionych i początkujących artystów_ek wizualnych, kompozytorów_ek i pisarzy_ek poprzez zapewnienie przestrzeni i warunków, które pozwolą na dogodną pracę, refleksję oraz kreatywny rozwój. Instytucja oferuje od 2- do 8-tygodniowe pobyty. Rocznie przyznawanych jest około 65-70 rezydencji.

 

Każdy rezydent_ka otrzymuje tygodniowe stypendium w wysokości 175 USD, bezpłatne zakwaterowanie i prywatne studio.

 

Nabór na rezydencje zostanie otwarty 1 maja 2024 roku. Deadline na składanie wniosków to 1 września 2024 roku.

 

Wnioski o rezydencje KHN należy składać za pośrednictwem strony internetowej. Bezzwrotna opłata aplikacyjna w wysokości 35 USD jest pobierana poprzez portal aplikacyjny. Wnioski składane przez pocztę elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Przed wypełnieniem wniosku online należy zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi naboru.

 

zdjęcie: logo KHN Center for the Arts