Rezydencje literackie Instytutu Kultury Miejskiej

Gdańsk

Wnioski do 08/05/2023

Aplikuj

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który trwa do 8 maja, wyłonionych zostanie siedmioro rezydentów i rezydentek na pobyty w Gdańsku. Rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 4400 zł brutto miesięcznie. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego.

Rezydencje dla autorek i autorów (Polska, Ukraina, Białoruś)

Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy:

– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,

– pracują aktualnie nad projektem literackim,

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski

Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:

– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,

– pracują aktualnie nad projektem przekładowym.

W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających poezję.

Rezydencja humanistyczna 

Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku.  Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:

– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,

– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.

Czas trwania Rezydencji Literackich 2023

Rezydencje mogą trwać od 2 do 6 tygodni, rozpoczną się wraz z końcem maja i łącznie potrwają do końca roku 2023 r. Terminy zostaną uzgodnione bezpośrednio z wyłonionymi w naborze rezydentami i rezydentkami.

Jak aplikować?

Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do północy 8 maja 2023 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.  

Zgłoszenie powinno zawierać:

– wypełniony formularz,

– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,

– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),

– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4, w języku oryginału)

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej:
Regulamin programu,  Formularz zgłoszeniowy

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 16 maja 2023 r.    

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska