Alena Ivaniushenka

Rezydencja:

Rezydencje literackie Instytutu Kultury Miejskiej

Urodzona 1991 roku w Mińsku. Studiowała na Wydziale Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (2014) oraz w Szkole Młodych Pisarzy Związku Pisarzy Białoruskich i PEN-center (2017). Napisała kilkanaście dramatów, jej sztuki wystawiane były w teatrach młodzieżowych i lalkowych na Białorusi, w Gruzji, Rosji, Słowenii czy Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w rezydencjach dramaturgicznych w Czeskim Teatrze Narodowym i Teatrze Liepaja na Łotwie. Pracuje również z młodzieżą, z którą tworzy integracyjne projekty teatralne.

 

fot. Bartosz Bańka