Anita Jarzyna

Rezydencja:

Rezydencje literackie Instytutu Kultury Miejskiej

Doktor habilitowana, profesor w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, wykładowczyni Wydziału Artes Liberales na kierunku antropozoologia. Badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się ekokrytyka, studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Redaktorka, autorka artykułów i tekstów naukowych oraz autorka książek „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), „Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka” oraz „Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)”.

fot. Bartosz Bańka