Błażej Warkocki 

Rezydencja:

Dr hab., prof. UAM – pracuje w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor trzech monografii dotyczących literatury z perspektywy teorii queer: Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności (Warszawa 2007), Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku (Warszawa 2013) oraz Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania Gombrowicz – queer – Sedgwick (Poznań – Warszawa 2018).

Współredaktor (razem z Z. Sypniewskim) Homofobii po polsku (Warszawa 2004) oraz „Dezorientacji. Antologii polskiej literatury queer” (razem z A. Amentą i T. Kaliściakiem, Warszawa 2021) współautor (razem z P. Czaplińskim, E. Szybowicz, M. Lecińskim) Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000. Wydarzenia – dyskusje – bilanse (Kraków 2003).