Daryna Gladun

Rezydencja:

Rezydencje SDK

Ukraińska pisarka, poetka, tłumaczka, performerka oraz badaczka ukraińska. W swoich książkach zajmuje się kwestiami ekologicznymi, dziedzictwem totalitaryzmu, kondycją post-sowieckich krajów, a także bada wątki osobistej historii. Jej książki tłumaczył na język polski Janusz Radwański, wybrane wiersze zostały przetłumaczone także przez Anetę Kamińską i Iwonę Stodolską. Kilka jej wierszy zostało również przełożonych na język angielski, francuski, gruziński, hebrajski, białoruski, rosyjski i bengalski.