Egor Konev

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY 2024

Urodzony w 1970 r. W 1994 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa UW Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BSU). Pracował jako korespondent w redakcji biura białoruskich gazet i czasopism. W 1998 roku ukończył Akademię absolwentów BSU, obronił pracę magisterską na temat Procesy integracyjne Europy na progu XXI wieku a prasa Republiki Białorusi. W latach 1999–2023 wykładał literaturę światową i dziennikarstwo zagraniczne na Wydziale Dziennikarstwa BSU. W 2023 przeniósł się do Polski, mieszka i pracuje w Olsztynie. 

 

Od 1988 roku opublikował 14 nowel i ponad 60 opowiadań w Białoruskich czasopismach. Autor 8 książek fabularnych, 9 scenariuszy filmów dokumentalnych, 7 sztuk dramatycznych i 2 słuchowisk radiowych. 

 

Laureat Narodowej Nagrody Literackiej Białorusi w kategorii Dramat (2016).