ILARIA SZEWCZENKO

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Tłumaczka literatury angielskiej i hiszpańskiej. Na język ukraiński przełożyła m.in. powieści Javiera Maríasa, Arturo Péreza-Reverte’a. Miesiąc przed wybuchem wojny podpisała umowę na przekład książki “Queen of the South”Arturo Péreza-Reverte. Pracę przerwała wojna i ewakuacja do Polski. Podczas rezydencji w Warszawie będzie pracować właśnie nad przekładem tej powieści.