Irina Kisielowa

Rezydencja:

Rezydencje SDK

Irina Kisielowa obroniła doktorat z filologii, specjalizując się w językach
rosyjskim i słowiańskim. Jest cenioną przez krytyków tłumaczką z języka
polskiego i niemieckiego na rosyjski. Od 2003 roku jest uczestniczką seminarium
transatlantyckiego prowadzonego przez Ksenię Staroselską w Moskwie.
Uczestniczy także w międzynarodowym seminarium tłumaczy Translatorium
(OBTA, Uniwersytet Warszawski), a także brała udział w I, III i IV Światowym
Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej organizowanym przez Instytut Książki w
Krakowie. Przełożyła dzieła St. Barańczaka, A. Bobkowskiego, R.
Kapuścińskiego, St. Lema, A. Pomorskiego, A. Saramonowicza, J. Sosnowskiego,
O. Tokarczuk, I. Fink, J. Hena itd., oraz ponad czterdzieści spektakli polskich i
niemieckich, taki autorów jak m.in. T. Bernhard, D. Glattauer, T. van Gogh, E. von
Horváth, D. Masłowska, T. Różewicz, P. Turrini, a także tłumaczyła inscenizacje
G. Jażyny, J. Klaty, K. Lupy , K. Warlikowskiego i wielu innych. Wykładała
literaturę rosyjską i polską na uniwersytetach w Rosji, Polsce, Kosowie i Austrii.
Od 2011 roku wykłada w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego.