Larysa Lebedivna

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_EK, DRAMATOPISARZY_EK I TŁUMACZY_EK Z BIAŁORUSI I UKRAINY 2024

Poetka, prozaik, krytyk literacki. Urodziła się 15 października 1969 roku w mieście Zaleszczycki w obwodzie Tarnopolskim. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Literatury UAN im T. H. Szewczenki, obroniła rozprawę doktorską z historii literatury w 2008 roku. Pracowała w Ministerstwie Kultury Ukrainy i na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. 

 

Jest autorką trzech książek: „Nioba” (książka poetycka, 2018, Kijów: Smołoskyp, 144 s.); „Nie Ewa” (zbiór wierszy, 2017, Kijów: Smołoskyp, 136 s.); „Dialogi zimowe” (opowiadania w wierszach, 2012, Kijów: Priorytet ukraiński, 48 s.). Publikowała artykuły literackie w czasopismach naukowych oraz fragment powieści „Olga” w portalu literackim „Posestry” w Polsce. 

 

Larysa Lebedivna była dwukrotną stypendystką naukową Polskiej Akademii Nauk i Amerykańskiej Akademii Nauk (Instytut Slawistyki Narodowej Akademii Nauk w Warszawie) w roku 2022. Trzykrotnie odbyła także rezydencję literacką w Polsce w 2022 i 2023 r. (Instytut Literatury w Krakowie) oraz rezydencję literacką w Belgradzie w Serbii (Spaces of Resilience przy wsparciu Europejskiej Fundacji Kultury – Amsterdam) w 2024 r. 

 

Pisarka brała udział w odczytach poezji przy wsparciu Instytutu Literatury w Krakowie (Polska) w 2023 r. oraz przy wsparciu Europejskiej Fundacji Kulturalnej Krokodil w Belgradzie (Serbia) w 2024 r. Także uczestniczyła w programie międzynarodowym festiwalu literackiego jako poetka z niezależnego stowarzyszenia Krokodil w Belgradzie w 2024 roku. 

 

W Ukrainie Larisa Lebedivna brała udział w różnych wydarzeniach literackich, w szczególności w Międzynarodowym Forum Wydawców we Lwowie i Festiwalu Książkowym Arsenał w Kijowie. Organizowała także wieczory poetyckie w różnych miastach Ukrainy, występowała w telewizji i radiu.