LENA LAGUSZONKOWA

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Ukraińska dramatopisarka, przed wojną pracowała jako dramaturg w odeskim Teatrze im.  Wasylka. Jej sztuka „Matka Gorkiego” znalazła się w finale I edycji konkursu dramaturgicznego Aurora organizowanego przez Teatr w Bydgoszczy.

Nagrodzona The European New Talent Drama 2022.