Maryna Szoda

Rezydencja:

Rezydencje SDK dla pisarzy_ek i tłumaczy_ek z Białorusi

Urodziła się w 1973 r. (m. Prużany, Bialoruś). Ukończyła studia filologiczne na Bialoruskim Uniwersytecie w Mińsku. Specializacja naukowa: wykładowczyni mitologii, historii literatury i kultury, teorii i metodologii badań literackich.

W 2000-2005 r. brała udział w Międzynarodowej Szkole Tłumaczy „Translatorium”, w 2012-2016 r. uczęstniczyła w spotkaniach i warsztatach Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez Granic”. W 2015 r. została nagrodzona Nagrodą Internet-czasopisma Prajdziświet  za tłumaczenie opowieści Weiser Dawidek Pawła Huellego. W 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. Mit w systemie twórczym Williama Butlera Yeatsa.

Tłumaczy z polskiego, m. in.: Jarosław Iwaszkiewicz Matka Joanna od Aniołów, Paweł Huelle  Weiser Dawidek i Mercedes-Benz, Sławomir Mrożek Opowiadania, Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy i Prowadź swój pług przez kostki umarłych, Czesław Miłosz Rodzinna Europa, Janusz Korczak Kajtuś czarodziej, etc.