Tony Lashden

Rezydencja:

Rezydencje literackie Instytutu Kultury Miejskiej

Białoruska pisarka feministyczna, dziennikarka i aktywistka. Podczas pobytu na rezydencji literackiej w Gdańsku kończy teksty dotyczące realiów życia Białorusinów poza granicami kraju, które wejdą w skład jej najnowszej kolekcji prozy. Zgłębia tematy zbiorowej traumy i leczenia, luk w stracie i nieobecności. Jest uznaną mówczynią na temat widoczności głosów kobiet i inkluzywności w pracy literackiej. W swojej pracy skupia się na realiach Białorusinów (w kraju i na emigracji), a poprzez praktykę literacką podkreśla złożoność białoruskiego kontekstu i doświadczeń z nim związanych.

 

fot. Bartosz Bańka