23/05/2024

CULTURE MOVES EUROPE | TRZECI NABÓR DLA ORGANIZATORÓW REZYDENCJI


Program zapewnia wsparcie finansowe organizacjom i artystom_kom zarejestrowanym jako osoby prawne, działającym w sektorach muzyki, literatury, architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, sztuk wizualnych i sztuk performatywnych. Podmiotami prawnymi mogą być organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, organy publiczne, fundacje, firmy lub osoby samozatrudnione itp.

Program wspiera podmioty prawne, które są zarejestrowane i mają siedzibę w jednym z 40 krajów Kreatywnej Europy. W jej ramach mogą one przyjąć do 5 międzynarodowych artystów_ek i osób zawodowo związanych z kulturą na rezydencję trwającą od 22 do 180 dni. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i być legalnymi rezydentami_kami innych krajów Kreatywnej Europy. Dotacja pokrywa koszty związane z zaproszeniem i ugoszczeniem międzynarodowych artystów_ek i osób zawodowo związanych z kulturą.

Czas trwania rezydencji
Projekt short-term: od 22 do 60 dni
Projekt medium-term: od 61 do 120 dni
Projekt long-term: od 121 do 180 dni

Dofinansowanie pobytu składa się z dwóch części
Dodatek na pokrycie kosztów pobytu, który jest przydzielany organizacji goszczącej.
Diety dzienne, diety podróżne i dodatki, które są przydzielane każdemu uczestnikowi na podstawie indywidualnych planów podróży i potrzeb.

Wysokość dofinansowania jest obliczana indywidualnie dla każdej organizacji, w oparciu o jej projekt. Cały grant na pobyt jest przekazywany instytucji goszczącej, która jest odpowiedzialna za dystrybucję odpowiednich kwot dla każdego uczestnika_czki.

Koniec naboru
15 maja 2024 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące kryteriów naboru i procesu aplikacyjnego są dostępne TUTAJ.