02/10/2024

Rezydencja im. Janiny Katz dla pisarek i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy


KBF i Kraków Miasto Literatury UNESCO zapraszają do udziału w drugiej edycji programu rezydencji literackich dla pisarek i tłumaczek z Ukrainy
i Białorusi. Program realizowany jest w ramach miejskiego projektu „Krakowianki” poświęconego roli kobiet i równości.


Matronką rezydencji jest Janina Katz (1939–2013), krakowska pisarka, poetka
i tłumaczka, w 1969 roku zmuszona do wyjazdu z Polski z powodu antysemickiej nagonki. Resztę życia spędziła w Kopenhadze, była w Danii laureatką wielu prestiżowych nagród literackich, tłumaczyła na język duński twórczość m.in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Sławomira Mrożka.

Dzisiaj to Kraków chce być bezpiecznym schronieniem dla twórczyń zmuszonych do opuszczenia swoich krajów. Program Rezydencja im. Janiny Katz dla pisarek
i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy wyrasta z przekonania, że Kraków – miasto otwarte, gościnne i zaangażowane na rzecz praw kobiet – ma dziś do odegrania szczególną rolę wobec twórczyń zza wschodniej granicy. Pierwszą rezydentką programu była białoruska poetka, tłumaczka i powieściopisarka – Hanna Jankuta.

Wybranej w trakcie naboru rezydentce zapewnimy dwumiesięczny pobyt w mieszkaniu w centrum miasta, wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży do Krakowa i z powrotem do miejsca zamieszkania, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także możliwość poznania lokalnej sceny literackiej i wydawniczej oraz nawiązania cennych zawodowych kontaktów.

Program jest częścią całorocznego programu rezydencji literackich Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Co oferujemy:

Dwumiesięczny pobyt w maju i czerwcu 2024 roku w wyposażonym mieszkaniu rezydencjalnym w Pałacu Potockich, siedzibie Krakowa Miasta Literatury UNESCO, zlokalizowanym przy Rynku Głównym w Krakowie.

Oferujemy również stypendium w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie oraz pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa. KMLU oferuje również gościni możliwość uczestnictwa w literackim życiu miasta i wsparcie w zakresie promocji jej twórczości w Polsce.

Do aplikowania zapraszamy pisarki i tłumaczki z Ukrainy i Białorusi.

Kryteria:


  • znajomość języka polskiego lub angielskiego

  • co najmniej jedna opublikowana książka (beletrystyka lub non-fiction), scenariusz (filmowy lub teatralny) lub dzieło przekładowe


Szczegóły dotyczące dokładnego terminu pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentką.

Termin zgłoszeń: 25 lutego 2024 roku
Termin pobytu w Krakowie: maj–czerwiec 2024 roku

Jak aplikować?

Zgłoszenie zawierające:

należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: residencies@miastoliteratury.pl

Janina Katz (1939–2013) – pisarka, poetka, tłumaczka i krytyczka literacka. Urodziła się 2 marca 1939 roku w żydowskiej rodzinie w Krakowie. Wojnę przeżyła przechowana przez Marię i Stefana Kapłańskich w Dobczycach. Studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, publikowała w „Życiu Literackim” i „Twórczości”. W wyniku antysemickiej nagonki wyjechała z Polski w 1969 roku i zamieszkała w Kopenhadze. Pisała po duńsku, wydała pięć powieści, dwanaście tomów poetyckich i dwa tomy opowiadań. Tłumaczyła na język duński poezję (m.in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Ewy Lipskiej) i prozę (Sławomira Mrożka i Tadeusza Konwickiego). Za przekłady została wyróżniona nagrodą paryskiej „Kultury”, otrzymała też Medal Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Była laureatką nagród Duńskiej Akademii Literatury za całokształt twórczości i Duńskiego Związku Pisarzy za „wkład w porozumienie między narodami”.

Regulamin Programu

 

Formularz UA

Informacja o programie UA

_____________

Formularz BEL

Informacja o programie BEL